Неділя
17.10.2021
07:18
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Сайт МО вчителів математики,фізики та інформатики Піщівського округу
Головна Реєстрація Вхід
ІНСТРУКЦІЯ з безпеки життєдіяльності учнів під час тривалих свят »
Єдина Країна! Единая Страна! United Country
Меню сайту

Вчителі округу


Калькулятор

Корисні сайти

 />
<p style=


Сайти шкіл району

Міні-чат

Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 4

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

ІНСТРУКЦІЯ

з безпеки життєдіяльності учнів під час тривалих святкових днів (Великдень, травневі , Новорічні та інші свята)

 

1. Загальні положення.

1.1. Інструкція з безпеки учнів під час святкових днів (Великдень, трав неві, Новорічні та інші свята тощо) поширюється на всіх учасників навчально-виховного про цесу під час перебування учнів на дов­готривалих вихідних.

1.2. Інструкцію розроблено відпо відно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу», за твердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563, «Правил дорожнього руху України», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306, «Правил пожеж ної безпеки для закладів, установ і ор ганізацій системи освіти України», затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Головно го управління державної пожежної охорони від 30.09.1998 № 348/70.

1.3. Всі учасники навчально-виховного процесу повинні знати правила надання першої (долікар ської) допомоги при характерних ушкодженнях, мати необхідні зна ння і навички користування медика­ментами
 

2. Вимоги безпеки життєдіяльнос ті учнів 
під час тривалих святкових днів.

2.1. Вимоги безпеки життєдіяль ності учнів перед початком тривалих святкових днів (Великдень, травне ві свята тощо).

2.1.1. Перед початком тривалих святкових днів (Великдень, травне ві свята тощо) чітко визначити тер­міни початку та завершення вихід них днів.

2.1.2. У разі продовження вихід них телефонувати в останній день визначених термінів до приймальної навчального закладу або вихователю, наставнику класу для визначення нового закінчення терміну вихідних.

2.2. Вимоги безпеки життєдіяль ності учнів під час тривалих святко вих днів (Великдень, травневі свята тощо).

2.2.1. Під час тривалих вихідних, перебуваючи на вулиці й ставши учасником дорожньо-транспортного руху, слід чітко виконувати правила дорожнього руху:

• рухатися по тротуарах і пішохід них доріжках, притримуючись пра вого боку;

• за межами населених пунктів, рухаючись узбіччям чи краєм проїж джої частини, йти назустріч руху транспортних засобів;

• переходити проїжджу частину тільки по пішохідних переходах, зок рема підземних і наземних, у разі їх відсутності — на перехрестях по лі ніях тротуарів або узбіч;

• у місцях із регульованим рухом керуватися тільки сигналами регу лювальника чи світлофора;

• виходити на проїжджу частину з-за транспортних засобів упевнив шись, що не наближаються інші транспортні засоби;

• чекати на транспортний засіб тільки на посадкових майданчиках (зупинках), тротуарах, узбіччях, не створюючи перешкод для дорожньо го руху;

• на трамвайних зупинках, не об ладнаних посадковими майданчика ми, можна виходити на проїжджу частину лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая;

• у разі наближення транспорт ного засобу з увімкненим проблис ковим маячком червоного або си нього кольору, або спеціальним зву ковим сигналом треба утриматися від переходу проїжджої частини або негайно залишити її;

• категорично заборонено вибі гати на проїжджу частину, влашто вувати на ній або поблизу неї ігри, переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом або встанов леними місцями;

• по проїжджій дорозі на велоси педі можна рухатися тільки дітям, які досягай 16-ти років; мопеди й вело сипеди повинні бути обладнані зву ковим сигналом та світлоповертачами: попереду — білого кольору, по боках — оранжевого, позаду — чер воного; на голові у водія має бути за хисний шолом; чітко дотримуватися правил дорожнього руху;

• ковим сигналом та світлоповертача- ми: попереду — білого кольору, по боках — оранжевого, позаду — чер воного; на голові у водія має бути за хисний шолом; чітко дотримуватися правил дорожнього руху;

• водіям мопедів і велосипедів за боронено керувати транспортом із несправним гальмом, звуковим сиг налом, у темну пору доби; рухатися по автомагістралях, коли поряд є ве лосипедна доріжка; рухатися по тро туарах і пішохідних доріжках; їздити не тримаючись за кермо та знімати ноги з педалей; перевозити пасажи рів; буксирувати інші транспортні засоби;

• для катання на інших засобах (скейтборд, самокат, ролики тощо) обирати місце на дитячих майданчи­ках та ін., на проїжджу частину ви їжджати заборонено;

• учні повинні виконувати зазна чені правила, а також інші Правила дорожнього руху України, знання про які були отримані на уроках основ здоров'я, виховних годинах, інших навчальних спеціалізованих установах, предметних уроках;

• заборонено перебувати побли зу залізничних колій дітям без супро воду дорослих;

• учні, користуючись транспорт ним засобом, повинні сидіти або стояти тільки в призначених для цьо го місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування.

2.2.2. Під час тривалих вихідних, перебуваючи вдома, на вулиці, в спе ціалізованих установах, приміщен нях, транспорті учні повинні чітко виконувати правила пожежної без пеки:

• заборонено брати з собою вогне небезпечні предмети, що можуть спри чинити пожежу (запальнички, сірни ки, петарди, бенгальські вогні, феєр верки, цигарки, легкозаймисті речо вини, вогнезаймисту рідину тощо);

• користуватися газовою плитою вдома тільки із спеціалізованим електричним приладом для вмикан­ня, сухими руками і під наглядом до рослих;

• заборонено використовувати ві конниці на вікна для затемнення при - міщень і застосовувати горючі мате ріали; зберігати бензин, газ та інші легкозаймисті горючі рідини, прино сити їх до приміщення; застосовува ти предмети оформлення приміщень, декорації та сценічне обладнання, ви готовлене з горючих синтетичних ма теріалів, штучних тканин і волокон (пінопласту, поролону, полівінілу тощо); застосовувати відкритий во гонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні тощо), використо вувати хлопушки, застосовувати ду гові прожектори; влаштовувати світ лові ефекти із застосуванням хімічних та інших речовин, що можуть викли кати загоряння; встановлювати стіль ці, крісла тощо, конструкції, виготов лені з пластмас і легкозаймистих ма теріалів, а також захаращувати пред метами проходи та аварійні виходи;

• у жодному разі не брати на ву лиці чи в іншому місці незнайомі чи чужі предмети, зокрема побутову техніку, не вмикати їх у розетку вдо ма чи в інших установах — це може призвести до вибуху та надзвичайної ситуації;

• не наближатися до електро приладів, музичної апаратури, що живиться струмом. Користуватись електроприладами можна тільки в присутності батьків, сухими руками. У разі виявлення обірваних прово дів, неізольованої проводки, іскрін ня проводки, негайно повідомити дорослих;

• не збиратися біля проходів у гро мадських установах, входах та вихо дах, у приміщеннях вестибюлю;

• під час участі в масових заходах не кричати, не свистіти, не бігати, не стрибати, не створювати травмо- небезпечних ситуацій, виконувати правила пожежної безпеки;

• у разі пожежної небезпеки (наяв ності вогню, іскріння, диму) — негай но вийти на повітря (за двері, балкон) та кликати на допомогу. Викликати службу пожежної охорони за номером 101, назвавши своє ім'я, прізвище, ко ротко описавши ситуацію: наявність вогню, диму, кількість людей у примі щенні, свій номер телефону;

• при появі запаху газу в кварти рі, приміщенні, у жодному разі не вмикати електроприлади, не корис­туватися стаціонарним чи мобільним телефоном, відчинити вікна, двері, перевірити приміщення, вимкнути газову плиту, якщо вона була ввімк нена, й вийти з приміщення; покли кати на допомогу дорослих, негайно повідомити в газову службу за номе ром 104 чи 101 пожежну охорону; на звавши своє ім'я, прізвище, коротко описати ситуацію і залишити свій номер телефону.

2.2.3. Під час тривалих вихідних, перебуваючи вдома, на вулиці, в спе ціалізованих установах, громадських місцях, приміщеннях, транспорті тощо учні повинні чітко виконувати правила з попередження нещасних ви падків, травмування, отруєння тощо:

• під час тривалих вихідних забо ронено перебувати біля водойм без супроводу дорослих для запобігання утеплення дітей;

• категорично заборонено пере бувати біля будівельних майданчи ків, кар'єрів, закинутих напівзруй- нованих будівель для запобігання об рушень будівельних матеріалів й по передження травм та загибелі дітей;

• заборонено вживати алкоголь, наркотичні засоби, тютюнові виро би, стимулятори;

• уникати вживання в їжу грибів;

• заборонено брати в руки, нюха ти, їсти незнайомі дикі рослини чи паростки квітів, кущів, дерев, що може призвести до отруєння;

• пересуватися слід обережно і спокійно. Беручи участь в іграх, не створювати хаотичного руху, не штовхатися, не кричати. На вулиці бути обережним, дивитися під ноги, щоб не впасти в яму чи у відкритий каналізаційний люк;

• не підходити на вулиці до обір ваних, обвислих проводів, або про водів, які стирчать, а особливо, якщо від них іде гудіння — дані проводи можуть бути ще підживлені електро струмом;

не підходити до щитових, не за лазити на стовпи з високовольтни ми проводами — можна отримати удар електрострумом від високо вольтних живлень на відстані 5 м;

• бути обережним на дитячих майданчиках, у парках відпочинку: спочатку переконатися, що гойдал ки, атракціони, турніки та інші при лади справні, сильно не розгойдува тися й не розгойдувати інших, щоб не призвести до падіння чи іншого травмування;

• не виходити на дах багатоповер хівки для попередження падіння ді тей із висоти;

• не підходити до відчинених ві кон, мити вікна тільки в присутнос ті дорослих, не нахилятися на пери­ла, парапети сходинокдля запобіган ня падіння дітей із висоти;

• не спускатися у підвали будин ків чи інші підземні ходи, катаком би, бомбосховища — там може бути отруйний газ;

• не вступати в контакт із незна йомими тваринами для запобігання отримання укусів від хворих на сказ тварин;

• застосовувати всі знання й пра вила, отримані на уроках основ здоров'я, виховних годинах, на­вчальних уроках.

2.2.4. Під час тривалих вихідних учні повинні виконувати правила без пеки життєдіяльності під час самостій ного перебування вдома, на вулиці, громадських місцях, у друзів, на мо лодіжних дискотеках, у замкнутому просторі приміщень із чужими людь ми, правила попередження правопо рушень та насильства над дітьми:

• не розмовляти й не вступати в контакт із незнайомцями, зокрема не передавати їм цінні речі, ключі від дому, навіть якщо вони назвалися представниками міліції. Слід одразу кликати на допомогу й швидко йти до людей;

• не підходити до автомобілів із незнайомцями, навіть якщо вони запитують дорогу. Скажіть, що не знаєте, і швидко йдіть геть;

• перебувати без супроводу до рослих на вулиці дітям до 10-ти ро ків можна до 20 год, до 14-ти років — до 21 год, до 18-ти років — до 22 год. У темну пору сезону — до настання темряви;

• діти мають право не відчиняти двері будинку навіть представникам правоохоронних органів. Якщо не знайомець запитує, чи скоро при йдуть батьки, повідомте, що ско ро — вони у сусідів, а в цей час зате­лефонуйте батькам і двері незнайом цям не відчиняйте;

• перебувати подалі від тих, хто влаштовує бійки, не беріть участі в су перечках дорослих і не провокувати словами чи діями агресивну поведін ку, що може призвести до бійки або травми; у стосунках із оточуючими ке руйтеся толерантними відносинами;

• не заходити в під'їзд, ліфт із не знайомими людьми; одразу кликати на допомогу, якщо незнайомець чи нить якісь дії щодо вас. Бути уважні шими, оглядатися й перевіряти, чи не слідує за вами хтось під час про ходу провулків, підземних переходів між домами й тунелями. Якщо за вами хтось іде, зупиніться й відійдіть у сторону, щоб потенційний переслі дувач пройшов повз вас;

• під час перебування на диско теці, слід завчасно попередити бать ків про зустріч вас після закінчення заходу; керувати загальними прави лами етикету й нормами поведінки, не провокувати оточуючих на агре сивну поведінку рухами й словами. У разі небезпечної ситуації слід звер татися до служби охорони закладу, викликати міліцію за номером 102, зателефонувати батькам;

• не чинити дій, що можуть приз вести до правопорушень. Неповно літніми у кримінальному праві вва­жаються особи віком до 18-ти років. За злочини, вчинені після настання 14-річного віку, неповнолітні підля гають кримінальній відповідальнос ті; позбавлення волі неповнолітньо му може бути призначення строком до 10-ти років; найбільш суворим примусовим заходом виховного ха рактеру є направлення до спеціаль них навчально-виховних установ, що здійснюється примусово, незалежно від бажання неповнолітнього чи його батьків;

• батьки неповнолітніх, які не займаються вихованням своїх дітей, підлягають адміністративному штра­фу в розмірах, передбачених відпо відною статтею Карного кодексу України;

• всеукраїнські гарячі лінії під тримки дітей та молоді України: Все українська лінія «Телефон довіри» — 800-500-21-80; національна гаряча лінія з питань попередження насиль ства над дітьми та захисту прав ді тей — 500-500-33-50 (у межах Украї ни дзвінки безкоштовні);

• під час перебування в громад ських місцях на святкових подіях слід уникати натовпу і стовпотво рінь. При русі в натовпі не можна на пирати на тих, хто йде попереду (ба жання прискорити рух завершиться пробкою). Слід намагатися уникну ти'затору, а головне, тих місць, де просування обмежують гострі кути, перила, скляні вітрини, — вас мо жуть притиснути, роздавити і сер йозно травмувати. Якщо ви побачи ли збуджених глядачів під впливом алкоголю — вийдіть до завершення видовища або значно пізніше, щоб уникнути правопорушень і не стати жертвою насильства.

2.2.5. Під час тривалих вихідних учні повинні виконувати правила з запобігання

захворювань на грип, інфекційні, кишкові захворювання, педикульоз тощо:

при нездужанні не виходити з дому, щоб не заражати інших лю дей, і викликати лікаря;

• хворому виділити окреме ліж ко, посуд, білизну;

• приміщення постійно провіт рювати;

• при нездужанні не виходити з дому, щоб не заражати інших лю дей, і викликати лікаря;

• хворому виділити окреме ліж ко, посуд, білизну;

• приміщення постійно провіт рювати;

• у разі контакту із хворим одяга ти марлеву маску;

• хворому слід дотримуватися постільного режиму;

вживати заходів профілактики: їсти мед, малину, цибулю, часник; чітко виконувати рекомендації лі­каря;

• постійно мити руки з милом пе ред їжею;

• не їсти брудних овочів та фрук тів, ретельно їх мити й ошпарювати;

• для запобігання захворювань на педикульоз, регулярно мити голову; довге волосся у дівчат має бути зібра не у зачіску, не користуватися засоба ми особистої гігієни (гребінцем) ін ших осіб, а також не передавати свої засоби гігієни іншим. Не міряти й не носити чужого одягу, головних уборів, а також не передавати іншим свій одяг;

• не вживати самостійно медич них препаратів, не рекомендованих лікарем;

• якщо ви погано почуваєтеся, а дорослих немає поряд, слід викли кати швидку медичну допомогу за номером 103, описавши свій стан, назвавши номер телефону, домаш ню адресу, прізвище, ім'я, а також зателефонувати батькам.

 

 

 

Вхід на сайт

Годинник

Найближчі свята

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Пошук

Календар

Погода